ที่มา: ที่นี่ Thai PBS, เรียกร้องธนาคาร ห้ามเสนอATMพ่วงประกันฯ (21 เม.ย. 59)