แล้ง-น้ำทะเลหนุนสูง จุดชนวน”น้ำประปาเค็ม

หลังเกิดกรณี “น้ำประปาเค็ม” อันเกี่ยวเนื่องกับปรากฏการณ์ที่ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้อย ประกอบกับเกิดการรุกล้ำของน้ำทะเลหนุนสูง

Read more

Worth its salt?

For those who don’t mind its brackish taste, filtered tap water in Bangkok is safe to drink — at least to some extent Tap water in many parts of Bangkok, even after being filtered, has never before tasted so salty and unpalatable — so much so that many households have opted to purchase bottled drinking water. And the cause is clear. A few weeks ago, the Metropolitan Waterworks Authority (MWA)

Read more

Grains of salty truth

we add sauce and condiments at the table.” Dr Anutra adds that kidney disease patients should worry far more about salt intake from food and stop attempting to blame their sodium levels on salty tap water. The recent build-up of seawater in the Chao Phraya River led to salty tap waterwarnings but and Dr Anutra points out that the risks are very low, not least because most Thai people don’t drink

Read more